img ktg

 

Кадіотокографія ( КТГ)-  метод функціональної оцінки стану плода, що базується на реєстрації частоти серцебиття та його змін в залежності від скорочень матки та рухів плода.

Необхідність в високій точності пренатальної діагностики стану плода  вимагала ускладнення розрахунків та математизації методик аналізу КТГ.  В останні роки було запропоновано цілий ряд нових показників, розрахунок яких можливий лише автоматизованими системами. До таких належить показник STV ( Shot – term Variability, “коротка варіабельність»).  Це показник різниці між середнім пульсовим інтервалом, що зареєстрований протягом попереднього та наступного проміжку часу, рівного 1/16 хвилини.  STV відображає залежність між тривалістю епізодів низької варіабельності ритму і кислотно-лужного стану організму плода. Тобто дозволяє неінвазивно, швидко і безпечно  реєструвати зміни РН крові плода (визначати гіпоксію).

Фетальні монітори Sonicaid Team Care  англійської фірми Oxford  є апаратами нового покоління для КТГ.  Завдяки розрахунку показника   STV вони  дозволяють надійно оцінювати функціональний стан плода та ступінь важкості метаболічної гіпоксії з урахуванням індивідуального терміну гестації з 24 тижня вагітності.

Спеціалісти фірми "Oxford Instruments" розробили унікальні високоінформативні критерії  Доуза-Редмана (Dawes/Redman), які є критеріями фізіологічної норми. Якщо критерії  Доуза-Редмана дотримані, -виміряні характеристики серцебиття відповідають нормі. Це означає відсутність побоювань щодо стану дитини.

До критеріїв Доуза-Редмана (Dawes/Redman) належать:

  • Базальна частота серцевого ритму від 116 до 160 ударів за хвилину.
  • Щонайменше один рух плода або три акселерації.
  • Відсутність децелерацій.
  • Щонайменше один епізод високої варіабельності.
  • Відсутність ознак синусоїдального ритму плода.
  • Варіабельність за короткі відрізки часу STV ( Shot – term Variability) повинна перевищувати 4.0 мсек.
  • Втрата сигналу не більше, ніж 30% часу.
  • Відсутність артефактів при закінченні запису.

Модель Sonicaid Team Care, що не має аналогів у світі, сертифікована на міжнародному рівні та рекомендована Всесвітньою Асоціацією акушерів-гінекологів (FIGO).

Сучасна кардіотокографія та ультразвукова діагностика з доплерометрією є провідними методами пренатального моніторингу стану плода.

Вимогами до сучасної КТГ є включення до параметрів кардіотокографії показника,  що корелює з РН крові плода, а саме-STV!

Кадіотографія з визначенням STV є  швидким, неінвазивним, безпечним та надійним методом діагностики стану плода під  час вагітності.