До числа новітніх технологій, що успішно застосовуються в медицині плода, слід віднести трьохвимірну ехографію.   Дійсно революційним для технології об’ємного зображення став 2000 рік, коли з’явилась функція 4D. Ця ультразвукова технологія дозволяє створити  об’ємне  зображення (3D) плода  в режимі реального часу  (RealTime4D). Це можливість отримати не тільки «фото»-ехографічне зображення плоду, самостійно переконатися та роздивитися його стать,  а і побачити як він рухається, які емоції переживає. Саме так! Можливо розглянути емоційний стан, характер рухів майбутньої маленької людини. З 26-28 тижнів вагітності можливо побачити поведінкові реакції плода: рухи губами, висовування язика, відкривання ротику, навіть  першу посмішку.

До основних медичних пріоритетів  трьохвимірної  ехографії на думку авторитетних спеціалістів (проф. М.В. Медвєдєв , Москва), необхідно виділити наступні:

По-перше, ця технологія незамінна , коли необхідно уточнити дані, отримані при двовимірному дослідженні (2D),  при цьому нівелюється  важливий фактор, що  перешкоджає якісній  пренатальній діагностиці анатомічних структур - незручне положення плоду. При об’ємному дослідженні можливо отримати будь-який зріз в практично будь-якій площині сканування. Великі діагностичні можливості  має поверхневий режим реконструкції (для виявлення патології м’яких тканин плода, для визначення форми пальців, ступнів, особливостей обличчя) та режим максимальної інтенсивності  для вивчення кісткової системи плода ( особливостей будови хребта, верхніх та нижніх кінцівок). По-друге - трьохвимірна ехографія з використанням технології  STIC відкриває новий погляд на серце плода, розширяє діагностичні можливості пренатальної діагностики вроджених вад розвитку серця.

Ще один аспект використання- це «пренатальний живопис» - вдало  створенні фотографії плода є майже художніми полотнами , а спеціаліст гідний звання «пренатальний живописець». Вдалі фото плода це теж показник майстерності спеціаліста. Але «пренатальний живопис»- має буди вторинним по відношенню до головного –медичного призначення методу.

Хочеться відзначити, що безпека використання методу трьовимірної ехографії  ретельно перевірялась у багатьох країнах світу. Об’ємна ехографія  загальноприйнято вважається безпечною та нешкідливою. По інтенсивності випромінювання та потужності ультразвука трьовимірна  ультразвукова діагностика не відрізняється від звичайної узд.

Не завжди вдається отримати вдалі пренатальні фотозображення плода . Близьке розташування обличчя плода до  плаценти або до стінки матки, невдале положення ( наявність ручки або ніжки перед обличчям,  розташування потилицею до датчика, низьке розташування голівки плода в порожнині матки), зменшення кількості амніотичниї рідини ( маловіддя), надмірна товщина підшкірної жирової клітковини, можуть перешкоджати  отриманню якісного зображення плоду навіть на  найсучаснішому ультразвуковому сканері.