Трьохвимірна ехографія має неабиякі переваги при ультразвукових дослідженнях в гінекологічній практиці.  А саме: дозволяє отримати точні топографо-анатомічні співвідношення між структурами, що цікавлять; отримати фронтальні віртуальні площини органів, що неможливо  за допомогою звичайних двовимірних ультразвукових систем; забезпечити кількісний аналіз об’ємних даних та їх інтерпритацію, так як вся інформація збирається автоматично без залежності від досвіда дослідника. Об’ємна реконструкція дозволяє більш точно визначити локалізацію патологічного утворення, пошаровий аналіз дає можливість на якісно новому рівні вивчити стан всього ендометрія, в тому числі в ділянці  трубних кутів та дозволяє виявити поліпи ендометрія  розмірами 3-6 мм в 85,7% спостережень, тоді як при 2D скануванні це можливо тільки в 66.7%. Трьохвимірна реконструкція м’язового шару матки ( міометрія)  та фіброматозних вузлів  розширює уявлення  про локалізацію вузлів та сприяє вибору оптимального методу лікування.  Вивчення трьохвимірних ехограм яєчників  дозволяє в 96,1% спостережень  передбачити гістотип  яєчникового новоутворення та при наявності умов  сприяє вибору методу малоінвазивного оперативного втручання (мінілапаротомія або лапароскопія).   За допомогою методу ультразвукової томографії, який бузується на об’ємній реконструкції можливо отримати зрізи тканини яєчника з кроком 1мм, оглянути внутрішній рельєф стінки кісти, оцінити характер розростань, якщо вони є, створити об’ємне зображення судинного малюнку утворення за допомогою функції Glass body (Скляне тіло).

 Трьохвимірна ехографія при аномаліях розвитку матки ( двурога, однорога, сідловидна  матка, внутрішньоматкові перетинки, рудиментарні рога), субмукозних міоматозних вузлах, внутрішньоматкових контрацептивах і чужерідних тілах  є альтернативою цілому комплексу діагностичних методик – гістероскопії, гістерографії, МРТ та лапароскопії.