(УЗД, сонографія) як метод медичної діагностики почала застосовуватися більше 40 років тому, але  і сьогодні є сучасним,  високоінформативним та широко доступним методом діагностики в гінекології та акушерстві. Сонографія рекомендується фахівцями Всесвітньої Організації Охорони здоров'я як первинна та часто кінцева ланка у діагностиці багатьох захворювань.

Перевагами УЗД є висока інформативність, можливість одномоментного дослідження багатьох органів, можливість частого повторення процедури, простота виконання дослідження, відсутність променевого навантаження, нижча собівартість в порівнянні з іншими методами діагностики (КТ, МРТ) при збереженні високої інформативності.

Ультразвукова діагностика перебуває на стадії бурхливого технічного розвитку та вкрай широкої розповсюдженості. Велика кількість приватних кабінетів ультразвукової діагностики створює проблему вибору закладу у пацієнтів.

На думку фахівців, якість УЗД залежить від двох складових : технічного рівня ультразвукового апарату та професіоналізму лікаря.

Висококласний прилад мусить відповідати необхідним вимогам: сучасне  покоління апарату, широкий набір різночастотних датчиків, новітнє програмне забезпечення, висока роздільна здатність, цифрові технології, режими оптимізації зображення, що  поліпшують візуалізацію в важкодоступних зонах, спеціальні додаткові методики  (доплерометрія, 3D-4D реконструкція, соноеластографія, SonoCT, SieScape тощо).

В медичному центрі  «ВІОЛАМЕД» проводяться ультразвукові дослідження  в акушерстві та гінекології на цифровому  ультразвуковому 4D апараті експертного класу VolusonE8 Expert,  який вважається «золотим стандартом» сканерів для ультразвукової діагностики акушерсько-гінекологічної патології в Світі (до речі, таких апаратів на даний час в Україні лише кілька).

Що  стосується професіоналізму  лікаря, який проводить дослідження, то має велике значення досвід роботи саме у галузі  ультразвукової діагностики в гінекології та пренатальної ультразвукової діагностики, глибоке знання ехоанатомії  органів та систем , що досліджуються, науковий підхід та прагнення до точності в будь-якому дослідженні. Саме це - основні моменти, від яких залежить якість огляду та коректність  діагнозу.

Нам імпонує введення терміну експертного УЗД(Voluson E8 Expert), тоді як звичайне або базове (скринінгове) дослідження, передбачає використання стандартних методик на апаратурі середнього класу.