До  30 – 31-го  тижнів вагітності плід вже досягає в довжину  37 - 40см та важить  1.400 -1-600 г. Продовжують  розвиватись органи зору. Майбутня дитинка вже може розрізняти світло і темряву, активно крутить голівкою в різні сторони,  хоча інші рухи стають менш активними та більш раціональними  , ручки та ніжки починають округлятись, наповнюючись необхідною підшкірною клітковиною. З 33 тижнів в легенях плода з’являється сурфактант - особлива речовина , що допомагає уникнути проблем з диханням після народження. Від цього періоду до пологів плід активно набирає вагу, розвиваються органи слуху, набувають зрілості легені, печінка, підшлункова залоза. Головне завдання ультразвукового дослідження після 30 тижнів -  оцінка росту плоду, виключення невиявленої  патології та  синдрому затримки росту плоду,  визначення положення дитинки в порожнині матки та тої частини плоду, що передлежить  для вибору тактики родорозрішення. Вивчення локалізації, структури та ступіні «зрілості» плаценти, кількості та якості навколоплідної  рідини, аналіз біофізичного профілю плоду ( серцебиття, тонус, рухи плоду, дихальні рухи, кількість навколоплідної рідини).  Виключення можливих ускладнень (пухлини матки, відшарування плаценти, передлежання плаценти, ознак загрози передчасних пологів з боку шийки матки, передчасної «зрілості» плаценти). Особливу увагу в цьому терміні приділяють доплерометричній оцінці фетоплацентарного та матковоплацентарного кровоплину, для чого оцінюють отримані  доплерівські криві кровотоку  в артерії пуповини та маткових артеріях.  При необхідності вимірюють показники в середній мозковій артерії та аорті плода. Отримані данні дозволяють оцінити адекватність кровопостачання,  відсутність  страждань плода чи загрози погіршення його стану. Задяки вчасній ультразвуковій діагностиці лікарям вдається попередити серйозні ускладненя та передбачити складні ситуації, які можливо вчасно вирішити.