Курси тематичного удосконалення за останні 7 років:

  • ✓ “Основи пластичної хірургії та інтенсивний курс з пластичної та реконструктивної хірургії.”;
  • ✓ “Сучасна ультразвукова діагностика захворювань молочних залоз та периферичних лімфатичних вузлів”;
  • ✓ “Сучасні підходи до діагностики і лікування дисгормональних захворювань молочних залоз”;
  • ✓ “Сучасні досягнення діагностики та терапії раку грудної залози”;
  • ✓ Lisod oncology conference “Персоналізована таргетна терапія та імунотерапія раку: від базової науки до кліничного застосування”;
  • ✓ “Захворювання молочних залоз: від виявлення до лікування”;
  • ✓ “Молочна залоза як міждисциплінарна проблема: сучасні аспекти лікування прогностично несприятливих форм раку грудної залози”